Za zdravje in kakovost življenja ljudi

Za zdravje in kakovost življenja ljudi Za višjo kakovost življenja je potrebno stalno izobraževanje in odgovorno upravljanje zdravja in zdravljenja. Provita seznanja ljudi z novicami za zdravje in zdravljenje in skrbi za verodostojne informacije o skrbi za zdravje, preprečevanju bolezni in učinkovitem, varnem in ljudem prijaznem zdravljenju. Olajša vam dostop do storitev celostne osebne obravnave in drugih sodobnih pristopov za zdravje in zdravljenje.

Provita v sodelovanju z Gospodarjem zdravja in zdravstvenimi izvajalci ter zdravstvenimi organizacijami omogoča uporabnikom dostop do najsodobnejšega orodja za odgovorno upravljanje zdravja – Mobilne izkaznice zdravja.

Za zdravstvene strokovnjake

Za zdravstvene strokovnjake Zdravstveni strokovnjaki za svoje kakovostno izvajanje stortev stalno posodabljajo svoja znanja in spremljajo razvoj stroke. Provita jim posreduje Strokovne novice za zdravje in zdravljenje. So kratke in pregledne, prihranijo ogromno časa, ki ga izvajalci raje namenijo ljudem. Vključujejo neodvisne, najnovejše, kratke informacije ali povzetke. Namenjene so zdravnikom, farmacevtom in drugim zdravstvenim strokovnjakom v Sloveniji.

Prispevki so izbrani iz preko 200 vodilnih svetovnih in slovenskih virov, publikacij in inštitucij: znanstveni članki, smernice, novice o predpisih, zavarovalniške novice, farmakoekonomske in farmakoepidemiološke analize, dokumenti javnih inštitucij. V novicah najdete tudi informacije o dobrih praksah v zdravstvenem sistemu in izvajalcih. S tem se strokovnjaki seznanjajo o dobrih praksah ter informacijah o kakovosti in varnosti zdravstvenih postopkov.

Provita v sodelovanju z Gospodarjem zdravja ter zdravstvenimi organizacijami omogoča izvajalcem zdravstvenih storitev dostop do najsodobnejših orodij za odgovorno upravljanje zdravja: ekspertni zdravstveni zapis, elektronski osebni zdravstveni zapis in številne druga orodja za lažje in kakovostno izvajanje storitev ter medsebojno varno komunikacijo. Za upravljanje bolezni in sodelovanje s pacienti, tudi na daljavo, je namenjena Mobilna izkaznica zdravja.

Za zdravstvene ustanove in organizacije

Za zdravstvene ustanove in organizacije Provita svetuje in omogoča dostop do sodobnih menedžerskih znanj in orodij. Vključuje področja korporativnega upravljanja, organizacije in vodenja, upravljanja z viri in celovitega upravljanja kakovosti – poslovne odličnosti. Izvajamo analize kazalnikov uspešnosti in izdelujemo primerjave v dejavnosti. Razvijamo nove pristope poslovanja in nove zdravstvene storitve. Izboljšujemo komunikacijo med izvajalci in uporabniki storitev. Več...